Monica Kili

Monica Kili

Trafikklærer

90 17 70 59

mo9ca@hotmail.com

Steinar Grønsdal

Steinar Grønsdal

Faglig leder

98 23 90 48

gronsdal.trafikk@gmail.com

Ta kontakt

Adresse

Eidesbrotet 3

5750 Odda

+98 23 9048

gronsdal.trafikk@gmail.com