Monica Kili

Monica Kili

Trafikklærer

901 77 059

mo9ca@hotmail.com

Steinar Grønsdal

Steinar Grønsdal

Faglig leder

982 39 048

gronsdal.trafikk@gmail.com

Ta kontakt

Adresse

Eidesbrotet 3

5750 Odda

+98 23 9048

gronsdal.trafikk@gmail.com